Photo of the day

Mỗi bức ảnh là một khoảnh khắc được ngưng đọng lại, bất chấp dòng thời gian cứ trôi đi mãi..